61 applications for the competition in the arts council

I would love to be able to translate this for you but at the moment, I am so very busy. Anyhow, I wanted to share it with any norwegian reading this.

61 is not a lot and it is at the same time. The titles of the projects speak by themselves quite a lot. and also the people who have applied. I guess it will take me some time to go through all the names on the internet. but I will….

The jury meets on 2nd may.

Do we have our chances?

Det har kommet inn 61 bidrag til Kulturrådets idekonkurranse om en kunstarena for unge. Bidragene vil bli vurdert av en bredt sammensatt jury og i midten av mai kåres fem vinnere som vil motta 250 000 kroner hver.

I januar lyste Norsk kulturråd ut en idékonkurranse der kunstnere, kuratorer, arkitekter og formgivere ble utfordret til å utforske hva en framtidsrettet, attraktiv og relevant kunstarena for unge kan være.  Prosjektet er et initiativ satt i gang i samarbeid mellomKunstløftet, Kulturrådets forsøksprosjekt på barne- og ungdomsfeltet, og fagområdet Rom for kunst.

Fristen for å sende inn bidrag var 1. april, og 61 bidrag med stor bredde og variasjon skal nå vurderes.

– Dette er over all forventning! Vi er utrolig glade for at konkurransen har blitt så godt lagt merke til og at aktører på tvers av mange forskjellige fagområder har funnet hverandre og utarbeidet skisser til konkurransen, sier Rolf Engelsen og Birgitte Solbu i Norsk kulturråd.

Det mangfoldige materialet skal nå sendes ut til juryen, som består av Sune Nordgren, Kjetil Trædal Thorsen, Bentein Baardson, Helene Illeris, Torbjørn Gabrielsen, Erling Dokk Holm, Grete Jarmund og Nicholas Møllerhaug.

Juryen møtes 2. mai, og i midten av mai kunngjøres 5 vinnere som hver får kr 250 000 til å videreutvikle sine ideer. De ferdigstilte idéprosjektene presenteres i november/desember.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s